Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Bornholmsgattet (Ö267)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sandutvinning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk
ObjID_2013 620


Projekt - Skåne 1


Försvar

Flygplats MSA
Malmö

Flygplats MSA
Kristianstad


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Täktområden för Sandhammarbank

Intresseområde för utvinning av sand
Sandhammarbanken

Prioriterat område för sandutvinning.


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Allmän farled - Ystad
Sträckan Ystads redd - Ystads hamn

Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Sträckan Anholt - Svartgrund
Kusttrafik TEN-T A
Sträckan Ystad - Sassnitz

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kåseberga Ystad Abekås djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kivik ostöver Skillinge Svartgrund
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen