Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Västra Banken (Västra Finngrunden) (B152)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Energi
  • Sjöfart

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk ObjID_2013 605

http://www.energimyndigheten.se/

Projekt - Utknallen


Natur

Värdetrakt Finngrunden
Kategori Fågel, Fisk, Bentos Klass Kärnområde, Buffertzon Kommentar Viktig övervintringslokal för alfågel, troligen ett viktigt lekområde, uppväxtområde för strömming och födosöksområde för fåglar och gråsäl


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Eggegrund - Gunvorsgrund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske, mindre del av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen