Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utsjöområde Nordmaling till Sundsvall (B125)

Område i havsplan för Bottniska viken i Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 3kap 6§ - Nätra Fjällskog m.fl. omr

Riksintresse enligt MB 4kap 3§ - Höga kusten , kust o skärgårdsomr.

UNESCO - Världsarv The High Coast - habitats Hilly mainland, high islands, deep bays and straits.

RIksantikvarieämbetet värdeområde kust - Kulturmiljö - Hornslandet, Agön, Kråkön, Innerstön mfl. REFERENS Riksantikvarieämbetet rapport (2003:4) Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft.


Försvar

Inflygningsområde MSA Örnsköldsvik

Inflygningsområde MSA Sundsvall

Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Brämön

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Ålands hav-Bottenhavet Sträckan Svenska Björn - Sydostbrotten

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Skagsudde

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Eggegrund – Gunvorsgrund

Riksintresseanspråk Farled Sundsvall, Syd Draghällan Sträckan Brämön - Draget, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske, liten del av områdets västra sida. MB 3 kap 5§ Fångstområde sik lax och strömming

Anspråk yrkesfiske, delar av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen