Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utsjöområde Nordanstig till Stockholms skärgård (B140)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4kap 4§ - Kustområdet från Arkösund till Forsmark


Energi

Riksintresse vindbruk - Storgrundet. ObjID_2013 604

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 605

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 607

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 608

http://www.energimyndigheten.se/


Natur

Värdetrakt Hudiksvallskusten med Hornslandet
Lekområde för strömming, viktig lokal för gråsäl och kustfågel
Kategori Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Värdetrakt Namn Gräsö-Singö Kategori Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos Klass Kärnområde, Buffertzon Kommentar Lekområden för fisk, födosöks- och pälsömsningsområden för områden gråsäl, häcknings- och födosöksområden för sjöfågel, värdefull fytobentos och zoobentos


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Iggesund Sträckan Agö - Iggesund

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Eggegrund – Gunvorsgrund

Riksintresseanspråk Farled Iggesund Sträckan Enhammarsfjärden - Bondgrund

Riksintresseanspråk Farled Kustled, Öregrundsgrepen Sträckan Vässarögrund - Örskär

Riksintrtesseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Gävle

Iksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen – Brämön

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Söderhamn/Hudiksvall

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Skagsudde

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Eggegrund - Gunvorsgrund

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik, Ålands hav-Bottenhavet Sträckan Svenska Björn - Sydostbrotten

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske, i delar av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen