Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utsjöområde Luleå till Umeå (B101)

Område i havsplan för Bottniska viken i Bottenviken

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Försvar

Influensområde luftrum - Samrådsområde för höga objekt

Inflygningsområde MSA Luleå

Inflygningsområde MSA Umeå

Inflygningsområde MSA Skellefteå

http://www.forsvarsmakten.se/


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kustled, Västra Kvarken Sträckan Holmögadd - Rata Storgrund

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Nordvalen - Skellefteå/Nygrån

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Nordvalen - Kemi(Finland)

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik, DW Östra Kvarken Sträckan Sydostbrotten – Farstugrunden

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Farstugrund - Brahstad(Finland)

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske, delar av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen