Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utknallen (B151)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Energi
  • Natur

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk ObjID_2013 605

http://www.energimyndigheten.se/

Projekt - Utknallen


Natur

Värdetrakt Finngrunden
Kategori Fågel, Fisk, Bentos Klass Kärnområde, Buffertzon Kommentar Viktig övervintringslokal för alfågel, troligen ett viktigt lekområde, uppväxtområde för strömming och födosöksområde för fåglar och gråsäl

Natura 2000 Finngrundet -Västra banken Skyddstyp sci marina habitat


Yrkesfiske
Anspråk yrkesfiske, mindre del av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen