Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Tåme skjutfält (B105)

Område i havsplan för Bottniska viken i Bottenviken

Mest lämplig användning

  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Energi

Riksintresseanspråk vindbruk - Tåme skjutfält ObjID_2013 603

http://www.energimyndigheten.se/

Kommunal energiplanering hav - Piteå - Klockgrundet mfl

Projekt - Klocktärnan


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan - Tåme skjutfält

Område med särskilt behov av hinderfrihet - Samrådsområde för höga objekt - Hinderfritt område kring skjutfältet Tåme

http://www.forsvarsmakten.se/


Lagring och utvinning av material

Prioriterat område för utvinning av sand - Svalans och Falkens Grund

SGU och HaV


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Nordvalen - Skellefteå/Nygrån

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Bjuröklubb - Rödkallen

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik, DW Östra Kvarken Sträckan Sydostbrotten - Farstugrunden

Riksintresseanspråk Farled Skellefteå Sträckan Skelleftebukten - Skelleftehamn, Rönnskär, med tillhörande ankringsområde

Riksintresseanspråk Farled Piteå, Västra Leden Sträckan Jagrän - Haraholmen, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske. Mycket liten del av områdets södra spets.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen