Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Storgrundet (B146)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Energi

Särskild hänsyn

  • Försvar
  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk - Storgrundet. ObjID_2013 604

http://www.energimyndigheten.se/

Kommunal energiplanering hav - Söderhamn - Storgrundet

Projekt - Storgrundet Utposten II


Natur

Värdetrakt Namn Storgrundet Klass Kärnområde, Buffertzon
Kategori Fisk, Bentos Kommentar Lekområde för strömming, födosöksområde för gråsäl

Analyser natur, separat dokument.


Yrkesfiske
Anspråk yrkesfiske, mindre del av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen