Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Östra Banken (Östra Finngrunden) (B148)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 607

http://www.energimyndigheten.se/

Projekt Finngrunden Östra Banken


Lagring och utvinning av material

Intresse för utvinning av sand - Finngrunden


Natur

Natura 2000 Finngrundet-Östra banken Skyddstyp sci marina habitat

http://www.naturvardsverket.se/natura2000

Värdetrakt Finngrunden
Kategori Fågel, Fisk, Bentos
Viktig övervintringslokal för alfågel, troligen ett viktigt lekområde, uppväxtområde för strömming och födosöksområde för fåglar och gråsäl


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske, mindre del av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen