Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Norströmsgrund (B104)

Område i havsplan för Bottniska viken i Bottenviken

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sandutvinning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk - Tåme skjutfält

http://www.energimyndigheten.se/

Kommunal energiplanering hav - Piteå - Tärnans grund mfl och Klockgrundet mfl

Projekt - Klocktärnan


Försvar

Influensområde luftrum - Samrådsområde för höga objekt Luleå

http://www.forsvarsmakten.se/


Lagring och utvinning av material

Prioriterat område för utvinning av sand - Svalans och Falkens Grund

SGU och HaV


Natur

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Bjuröklubb - Rödkallen

Riksintresseanspråk Farled Piteå, Västra leden Sträckan Jagrän - Haraholmen, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Trålfiskeområde Skarpudden-Holmön-Bjuröklubb-Malören

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen