Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hinderfritt område vid Rotens skjutfält (B153)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4kap 4§ -Kustområdet från Arkösund till Forsmark


Försvar

Område med särskilt behov av hinderfrihet - Samrådsområde för höga objekt - Hinderfritt område kring skjutfälten Roten, Väddö, Gisslingö och Söderarm

http://www.forsvarsmakten.se/


Natur

Värdetrakt Gräsö-Singö
Kategori Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos Klass Kärnområde, Buffertzon Kommentar Lekområden för fisk, födosöks- och pälsömsningsområden för områden gråsäl, häcknings- och födosöksområden för sjöfågel, värdefull fytobentos och zoobentos


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik, Ålands hav-Bottenhavet Sträckan Svenska Björn - Sydostbrotten

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen