Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Finngrunden (B147)

Område i havsplan för Bottniska viken i Södra Bottenhavet

Mest lämplig användning

  • Energi

Särskild hänsyn

  • Försvar
  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 607

Riksintresse vindbruk - ObjID_2013 605

http://www.energimyndigheten.se/

Projekt - Finngrunden Östra Banken


Lagring och utvinning av material

Intresse för utvinning av sand - Finngrunden


Natur

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk Farled Kusttrafik Sträckan Grundkallen - Brämön

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske, mindre del av området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen