Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lämna synpunkter på förslagen till havsplaner

Här kan du lämna förbättringsförslag och synpunkter på förslagen till havsplaner och konsekvensbedömningarna.


Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Tänk på det här innan

Tänk på att Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet och att det innebär att det du skickar till oss blir en allmän handling.

Så behandlar vi personuppgifter

De personuppgifter, namn och e-postadresser som du lämnar kommer att behandlas på följande sätt, tillsammans med dina synpunkter, nedan kallat yttrandet:

  • HaV läser, diarieför och bereder yttrandet internt.
  • HaV kan komma att dela yttrandet med annan myndighet i syfte att bereda din och andras synpunkter.
  • HaV skriver också en text som redogör för samrådet som helhet. I den texten ingår dock varken enskilda personers namn eller mejladresser. Men däremot organisationers. Samrådsredogörelse diarieförs och kan komma att publiceras på webben.
  • HaV kan komma att kontakta dig via mejl för att berätta hur du får del av samrådsredogörelsen, fråga om ytterligare information relaterat till ditt yttrande eller liknande. Detta förutsätter såklart att du har gett oss din mejladress.

För myndigheter, kommuner, organisationer, med mera behöver Havs- och vattenmyndigheten veta namn på den myndighet, kommun, företag eller organisation som lämnar yttrandet för att HaV vid behov kunna återkoppla och även inhämta mer information.

Privatpersoner behöver varken lämna namn eller mejladress. Observera dock att HaV inte kommer att kunna återkomma med svar, information eller i övrigt ta kontakt när vi saknar kontaktuppgifter.

Lämna svar

För privatpersoner

Som privatperson kan du lämna synpunkter på två olika sätt:

  1. Mejla till havochvatten@havochvatten.se
  2. Lämna synpunkter här på webben

För organisationer

Mejla till havochvatten@havochvatten.se. Skriv diarienummer 396-18 i mejlets ämnesrad. Skicka gärna materialet i redigerbart filformat, exempelvis Word eller PDF, undvik skannad text.

Tre särskilda frågor

Svara gärna särskilt på dessa tre frågor:

  1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden?
  2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplanering, behöver miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna fånga upp?
  3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag bör ligga till grund för havsplanerna?
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-02-15

Sidansvarig: Webbredaktionen