Sidor med den här märkningen tillhör granskningsförslaget till havsplaner
Till förslagets startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Gis

Kartor att utforska

Utforska plankartan där du kan klicka och söka på områden, samt underlagskartan där du kan jämföra planeringen med olika underlag.

Bild på vy över havet

Foto: Maja Kristin Nylander

Plankarta

Plankartan visar mest lämplig användning av havet, till exempel yrkesfiske, sjöfart och energiutvinning. Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden, kulturmiljövärden och till totalförsvarets intressen.

Så här använder du klickbara plankartan

Sök och välj område
Du kan klicka direkt i kartan för att välja ett område du vill veta mer om. Då visas en sidopanel med information om överväganden för planeringen, betydelse av beteckningar och viktiga underlag för det valda området. När ett område är valt markeras det med ljusorange färgyta i kartan. Alla områden har ett nummer som återfinns i plandokumentet och i sidopanelen.

Knappen med förstoringsglas använder du för att söka på till exempel ID-nummer eller platsnamn i kartan.

Tips på hur du använder kartan
Bästa kartupplevelsen får du om du öppnar kartan i helskärmsläge genom att klicka på ”Visa större karta”, nere till vänster under kartan. Navigera till önskat område och klicka för information om området. Teckenförklaring finns under knappen längst ner till höger. Några av de viktigaste underlagen som listas under rubriken ”Underlag” sist i sidopanelen, går att söka fram i den andra kartan för planeringsunderlag nedan.

De blå rubrikerna under rubriken ”Underlag”, sist i sidopanelen, går att söka fram i Underlagskartan nedan.

Stäng stor karta

Underlagskarta

Underlagskartan visar några av de viktigaste planeringsunderlagen som använts i havsplaneringen, till exempel riksintresseanspråk. Med hjälp av underlagskartan kan du tända, släcka och jämföra underlagen och förslaget till havsplaner. Kartan visar hur underlagen såg ut vid planeringstillfället. Om underlagen har uppdaterats därefter finns senaste versionen hos respektive myndighet eller organisation.

Så här använder du underlagskartan

Sök och välj lager

Ställ dig i rutan "Sök lager". Det dyker då upp en lista med lager som du kan titta på i kartan.

Välj/klicka på de lager du vill se eller klicka igen för att dölja ett redan valt lager. Du kan skriva in ett sökord för att söka fram underlag om det. Lagren har samma namn som de blå rubrikerna under ”Underlag” i sidopanelen i den klickbara plankartan.

Rutan valda lager
I rutan "Valda lager" listas de lager du valt. Du kan ändra ordningen i den listan genom att dra lagren uppåt eller nedåt.

För att ta bort ett lager från "Valda lager" klickar du på soptunnan för det lagret. Det kommer fortfarande att kunna läggas till igen via ”Sök lager”-rutan. För att få teckenförklaring för ett lager, klicka på informationsknappen (i). Alla teckenförklaringar finns dessutom samlade i dokumentet Kartor med teckenförklaringPDF. För att ställa in genomskinlighet, tryck på ikonen Byt stil (penna och papper). Det kommer då upp ett fönster där du ställer in hur genomskinligt lagret ska vara.

Tips på användning
Förslagsvis läggs lagret "Plankarta havsplaner granskningsversion" överst och görs sen genomskinligt (omkring 20-40 procent är lagom). Under plankartan kan ett planeringsunderlag åt gången läggas till för jämförelse. Bästa kartupplevelsen får du om du öppnar kartan i helskärmsläge genom att klicka på ”Visa större karta”, nere till vänster under kartan.

Relaterat

Kartor med teckenförklaringPDF

Geodata för havsplanerna hittar du på sidan havsplanering – geografiska data.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Gis