Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Granskning havsplaner – orienteringsmöte Östersjöns kommuner och regioner

Den 2 april träffade vi kommuner och regioner inom Östersjöns havsplaneområde i ett möte på nätet. Mötet var en del i granskningen av förslag till havsplaner.

Möten arrangerade av kustlänsstyrelserna ihop med HaV. Syftet var att deltagarna skulle få ställa frågor till HaV och få stöd i granskningen.

Deltagarna fick först en översikt av förslagen till havsplaner och de främsta förändringar sedan samrådet, och av planernas innebörd och konskenvenser.

Sedan höll varje kustlänsstyrelse separat ett grupparbete med kommunerna och regionerna hos dem.

Sist svarade HaV på frågor från deltagarna.

HaV kommer dessutom att återkomma med skriftliga svar till deltagarna, via kustlänsstyrelsen.

Deltagare

Kommuner och regioner med flera längs kusten i Östersjöns havsplaneområde.

Skåne deltog istället 9 april.

Ladda ner dokument

Presentation Havs- och vattenmyndighetenPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut