Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Samrådsmöte med kustlänsstyrelserna

Den 3 maj 2018 träffade kustlänsstyrelserna Havs- och vattenmyndigheten i samrådet om förslag till havsplaner.

Deltagare

Alla 14 länsstyrelser längs kusten.

Frågorna rörde bland annat:

• Attraktiva livsmiljöer, särskilt kulturmiljö
• Energiutvinning nästan alltid i fokus
• Mer samhällsekonomisk bedömning.

Ladda ner dokument

Samrådsmöte kustlänsstyrelserPDF.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut