Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Tematiska arbetsgrupper 6x4 möten

Experter från centrala myndigheter och kustlänsstyrelser har arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag för olika intressen.

Sex tematiska arbetsgrupper

De sex tematiska arbetsgrupperna indelades i:

 1. energi
 2. sjöfart
 3. fiske
 4. naturskydd
 5. regional tillväxt
 6. försvar och säkerhet

Varje grupp har träffats tre eller fyra gånger. I arbetsgruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ deltagit.

Vad har grupperna arbetat med?

Arbetsgrupperna har:

 1. utforskat trender och framtiden för sektorn år 2030 och 2050
 2. listat samhällsmål och sektormål
 3. kartlagt konflikter, samexistens och synergier med andra intressen
 4. preciserat vilka planeringsfrågor och geografiska områden som behöver tas upp med grannländer
 5. kompletterat nulägesbeskrivningen
 6. gett rekommendationer till planeringsarbetet.

Materialet ska användas i havsplaneringen

Vi presenterade ett utkast för inbjudna deltagare från branscher, forskning och myndigheter den 6 april, för avstämning.

Vi använder resultaten som underlag för analys i havsplaneringen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering