Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Workshop om mellankommunal kustplanering i Göteborg 

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, arrangerade den 27 februari en workshop om förstudie för mellankommunal kustplanering. Syftet var att diskutera och sprida sina insikter och kunskaper om kustplanering. Inbjudna var kommunala politiker och tjänstemän och Havs- och vattenmyndigheten

Det är åtta kustkommuner som deltar i förstudien. Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjörn och Stenungsund ingår i GR-samarbetet och förutom dessa kommuner deltar ävenOrust och Uddevalla.

Susanne Gustafsson från HaV deltog i workshopen och delade med sig av insikter och kunskaper från HaV.

Programpunkter under dagen var:

- Återblick arbetet hittills. Ida Lindbergh och Lars Heineson, Göteborgsregionens kommunalförbund

- Planeringsunderlag för kust- och havsplanering, Markus Klingberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

- Behovskartläggning maritima näringar, preliminära slutsatser. Lena Sultanovic Magnusson, Business Region Göteborg

- Diskussion, struktur för den fortsatta processen

- Diskussion om gemensam plattform för arbetet framåtDela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering