Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Samråds- och informationsmöten om havs- och vattenförvaltning och havsplaneringens inriktning

HaV arrangerade i samverkan med vattenmyndigheterna två nationella samrådsmöte, den 5 och 6 februari, i Stockholm. Inbjudna var nationella myndigheter, länsstyrelser och bransch- och intresseorgansiationer. Mötena rörde havsmiljöförvaltningen, havsplaneringen och vattenförvaltningen.

Under dagarna gavs information angående samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer samt förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Under mötet presenterades även HaVs arbete med inriktning för havsplanering.

Syftet var att informera om de pågående och kommande samråd och att ge myndigheter och organisationer en möjlighet att ta del av innehållet, ställa frågor och tillsammans ha en diskussion.

Presentationer från mötena 5 och 6 februari 2015:

InledningPDF - Björn Risinger/Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram och förvaltningsplanPDF - Hanna Tornevall och Mats Wallin, Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogram för havsmiljönPDF - Ylva Engwall, Linda Rydell och Max Wretborn, Havs- och vattenmyndigheten

Arbete med havsplaneringens inriktningPDF - Joacim Johannesson, Havs- och vattenmyndigheten

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering