Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Dialogmöte Havsplanering i Bottniska viken - för blå tillväxt och levande hav.

Vid dialogmötet 20-21 februari på Södra Berget i Sundsvall träffades första gången aktörer från länen inom Bottniska viken för att diskutera havsplaneringens möjligheter och utmaningar.

Syftet med dagarna var dels att informera om varför vi havsplanerar, dels för att föra en dialog om vilka möjligheter det kan innebära för att nå hållbar tillväxt och dels för att skapa nätverk för att öka engagemanget och stärka delaktigheten i havsplaneringsprocessen.

Det finns många aktörer som har intressen i havet och därför blir infallsvinklarna många. En del föreläsare berättade om havsplanering, även här från olika perspektiv.

Vid gruppdialogerna diskuterades stora och små frågor kopplade till havsplanering och vår användning av havet. Sammanställning av dagen och redovisning av gruppdiskussionerna finns att ladda ner nedan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering