Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Inledande möte om fysisk havsplanering

HaV bjöd in nationella myndigheter till en första diskussion och information om fysisk havsplanering.

Mötet ägde rum den 14 juni på HaV med ett 30-tal deltagare från nationella myndigheter som förväntas ha en central roll i havsplaneringen.

På programmet fanns frågor om ekosystembaserad havsplanering, behovet av internationell samverkan, och havsplaneringens krav på kunskaps- och planeringsunderlag. En viktig fråga var också hur myndigheterna ska samverka i den kommande havsplaneringen.

Under startmötet visade Riksantikvarieämbetet exempel på hur underlag kring kulturvård och kulturmiljö anpassad för havsplanering skulle kunna tas fram utifrån befintlig kunskap och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tog upp kartläggningar av naturvärden och fiske som andra exempel på underlag.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) presenterade nya kartor över olika typer av havsbottnar, Jordbruksverket informerade om en kommande nationell strategi för vattenbruket, som även omfattar anläggningar till havs, och Transportstyrelsen beskrev arbetet med trafikseparering för sjöfarten.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering