Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Samråd om havsplaner

Den 15 februari 2018 presenterade vi förslag till hur Sveriges statliga havsplaner ska se ut. Fram till den 15 augusti 2018 höll vi samråd om förslagen.

Dialog i tre steg

Dialogen pågick till december 2019 då vi lämnade ett förslag på havsplaner till regeringen. Innan dess skedde:

 1. avstämning i tidigt skede
 2. formellt samråd
 3. granskning

Så gick samrådet till

Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnade ett antal möten med olika grupper. Synpunkter togs emot skriftligt fram till och med 15 augusti 2018.

Så tyckte ni

Samrådsredogörelse för samråd om förslag till havsplanerPDF

Samrådet i siffror

Svar som kom in under samrådet

Här hittar du dokument med svar som kom in under samrådet.

Privatpersoners svar publiceras inte. Svar från företag, branschorganisationer och intresseorganisationer finns bara med här från de som samtyckt till publicering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Länsstyrelsen Blekinge.pdf 314.9 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Gotland.pdf 208.5 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Gävleborg.pdf 273.7 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Halland.pdf 290 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Kalmar.pdf 5.5 MB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Norrbotten.pdf 189.3 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Skåne.pdf 171.7 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Stockholm.pdf 257.3 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Södermanland.pdf 7.5 MB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Uppsala.pdf 180.2 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Västerbotten.pdf 834.7 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Västernorrland.pdf 3.3 MB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Västra Götaland.pdf 276.4 kB 2019-03-05 13.55
Länsstyrelsen Östergötland.pdf 137.9 kB 2019-03-05 13.55
Vattenmyndigheten Södra Östersjön.pdf 638.5 kB 2019-03-05 13.55

Vem fick lämna synpunkter i samrådet?

Alla som har velat har kunnat lämna synpunkter. Möten valde vi däremot att, i första hand, ha med representanter för olika grupper.

Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner, bland annat eftersom havsplanerna på de flesta platser börjar en bit ut från kusten. Men under samrådsperioden har alla kunnat ge förslag på förbättringar av förslagen till havsplaner.

Möten i samrådet

 • 13 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Västerhavet: Göteborg
 • 15 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön A: Kristianstad
 • 20 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön B: Linköping
 • 21 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken A: Umeå
 • 23 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken B: Härnösand
 • 26 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken C: Gävle
 • 28 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken D: Luleå
 • 11 april – Nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
 • 18 april – Energibranschens branschorganisationer
 • 20 april – Yrkesfiskets organisationer
 • 27 april – Sjöfartens och transportsektorns branschorganisationer
 • 2 maj – Natur och miljö intresseorganisationer
 • 3 maj – Kustlänsstyrelser
 • 15 maj – Nationella myndigheter, universitet och högskolor
 • 19 juni – Grannländer

Syfte med mötena

Syftet med mötena är att ni fått ställa era frågor till HaV, frågor som uppstått när ni läst förslagen till havsplaner. Vi hoppas att det ger bättre havsplaner, som är väl förankrade.

Relaterad information

Före samrådet gjorde vi en avstämning med över 150 organisationer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering