Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Samråd om havsplaner

Den 15 februari 2018 presenterade vi förslag till hur Sveriges statliga havsplaner ska se ut. Fram till den 15 augusti 2018 höll vi samråd om förslagen.

Dialog i tre steg

Dialogen pågick till december 2019 då vi lämnade ett förslag på havsplaner till regeringen. Innan dess skedde:

 1. avstämning i tidigt skede
 2. formellt samråd
 3. granskning

Så gick samrådet till

Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnade ett antal möten med olika grupper. Synpunkter togs emot skriftligt fram till och med 15 augusti 2018.

Så tyckte ni

Samrådsredogörelse för samråd om förslag till havsplanerPDF

Samrådet i siffror

Svar som kom in under samrådet

Här hittar du dokument med svar som kom in under samrådet.

Privatpersoners svar publiceras inte. Svar från företag, branschorganisationer och intresseorganisationer finns bara med här från de som samtyckt till publicering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Danmark - Høringssvar - Energistyrelsen.pdf 63 kB 2019-03-05 13.54
Danmark - Høringssvar - Miljø-og Fødevareministeriet.pdf 44.9 kB 2019-03-05 13.54
Danmark - Høringssvar - Udenrigsministeriet.pdf 90.5 kB 2019-03-05 13.54
Danmark - Høringssvar- Søfartsstyrelsen.pdf 116.8 kB 2019-03-05 13.54
Estland - Ministry for environment.pdf 375.3 kB 2019-03-05 13.54
Finland - Bilaga Svenska och Finska.pdf 993.6 kB 2019-03-05 13.54
Finland.pdf 5.3 MB 2019-03-05 13.54
Polen - Department of Environmental Impact Assessment, engelska.pdf 3.6 MB 2019-03-05 13.54
Polen - Department of Environmental Impact Assessment, polska.pdf 9.7 MB 2019-03-05 13.54
Polen - Ministry of maritime economy and inland navigation.pdf 79.7 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - 50Hertz (elföretag), engelska.pdf 635.1 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - BUND (naturskyddsNGO), svenska.pdf 89.2 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Bundesamt fur seeschifffahrt und hydrographie (Myndighet maritima frågor och hydrologi), engelska.pdf 3.3 MB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Bundeswehr, engelska.pdf 642.2 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Deutsche Segler Verband (Förening för segling), engelska.pdf 1.7 MB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Landswirtschaft und Umwelt (Myndighet Jordbruk och Miljö i Mecklenburg), svenska.pdf 76.4 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Landswirtschaft und Umwelt (Myndighet Jordbruk och Miljö i Vorpommern), svenska.pdf 113.1 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Ministerium fur energie infrastruktur und digitaliseirung (Myndighet), svenska.pdf 80.5 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - NABU (naturskyddsNGO), svenska.pdf 139.6 kB 2019-03-05 13.54
Tyskland - Naturschutz (myndighet), svenska.pdf 167 kB 2019-03-05 13.54

Vem fick lämna synpunkter i samrådet?

Alla som har velat har kunnat lämna synpunkter. Möten valde vi däremot att, i första hand, ha med representanter för olika grupper.

Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner, bland annat eftersom havsplanerna på de flesta platser börjar en bit ut från kusten. Men under samrådsperioden har alla kunnat ge förslag på förbättringar av förslagen till havsplaner.

Möten i samrådet

 • 13 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Västerhavet: Göteborg
 • 15 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön A: Kristianstad
 • 20 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön B: Linköping
 • 21 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken A: Umeå
 • 23 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken B: Härnösand
 • 26 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken C: Gävle
 • 28 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken D: Luleå
 • 11 april – Nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
 • 18 april – Energibranschens branschorganisationer
 • 20 april – Yrkesfiskets organisationer
 • 27 april – Sjöfartens och transportsektorns branschorganisationer
 • 2 maj – Natur och miljö intresseorganisationer
 • 3 maj – Kustlänsstyrelser
 • 15 maj – Nationella myndigheter, universitet och högskolor
 • 19 juni – Grannländer

Syfte med mötena

Syftet med mötena är att ni fått ställa era frågor till HaV, frågor som uppstått när ni läst förslagen till havsplaner. Vi hoppas att det ger bättre havsplaner, som är väl förankrade.

Relaterad information

Före samrådet gjorde vi en avstämning med över 150 organisationer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering