Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Samråd om havsplaner

Den 15 februari presenterar vi förslag till hur Sveriges statliga havsplaner ska se ut. Då startar också ett samråd om förslagen. Tyck gärna till om förslagen!

Dialog i tre steg

Dialogen kommer att pågå till 2019 då vi lämnar ett slutligt förslag på havsplaner. Innan dess sker:

  1. avstämning i tidigt skede
  2. formellt samråd
  3. granskning

Just nu befinner vi oss i avstämning i tidigt skede genom dialogen.

Så går samrådet till

Samrådet sker nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnar ett antal möten med olika grupper. Synpunkter lämmar ni skriftligt senast 15 augusti.

Datum för möten

13 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Västerhavet: Göteborg

15 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön A: Kristianstad

20 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Östersjön B: Linköping

21 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken A: Umeå

23 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken B: Härnösand

26 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken C: Gävle

28 mars – Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting längs kusten Bottniska viken D: Luleå

11 april – Nationella branschorganisationer och intresseorganisationer

18 april – Energibranschens branschorganisationer

20 april – Yrkesfiskets organisationer

26 april – Sjöfartens och transportsektorns branschorganisationer

3, 4 maj – Kustlänsstyrelser

15 maj – Nationella myndigheter, universitet och högskolor

19 juni – Grannländer

Syfte med mötena

Syftet med mötena är att ni fått ställa era frågor till HaV, frågor som uppstått när ni läst förslagen till havsplaner. Vi hoppas att det ger bättre havsplaner, som är väl förankrade.

Inbjudna deltagare

HaV eller länsstyrelsen skickar inbjudan.

Om havsplaner

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringslivspolitik, social politik och miljömålen. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Vem får lämna synpunkter i samrådet?

Alla som vill kan lämna synpunkter. Möten har vi däremot valt att ha med representanter för olika grupper i första hand.

Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner, bland annat eftersom havsplanerna börjar en bit ut från kusten. Men alla kan ge förslag på förbättringar av förslagen till havsplaner.

Relaterad information

Före samrådet gjorde vi en avstämning med över 150 organisationer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2018-01-16

Sidansvarig: Webbredaktionen