Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Granskning av havsplaner

Den 14 mars påbörjar vi en granskning om förslagen till havsplaner, efter både avstämning och samråd.

Dialog i tre steg

Dialogen kommer att pågå till 2019 då vi lämnar ett slutligt förslag på havsplaner. Innan dess sker:

  1. avstämning i tidigt skede
  2. formellt samråd
  3. granskning 

Just nu är vi efter samråd men före granskning.

Granskningen kommer att pågå 14 mars till 14 juni.

Granskningen är det sista steget att få in synpunkter innan vi lämnar ett förslag till regeringen. Före granskning har vi haft både en avstämning och ett samråd.

Inför granskningen bearbetar vi synpunkter från samrådet och gör reviderade förslag till havsplaner.

Så går granskningen till

Vi publicerar de reviderade förslagen och kungör att de finns tillgängliga. Den som vill yttra sig kan göra det under granskningen. Lämna då yttrande skriftligt senast 14 juni.

Under granskningen förväntar vi oss inte många nya förslag på ändringar, utan istället kommentarer på de revideringar vi gjort efter samrådet. Kommentarer skickar vi sedan med till regeringen tillsammans med vårt förslag till havsplan.

Datum för möten

2 april – Östersjöns kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

9 april – Västerhavets och Skånes kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

10 april – Bottniska vikens kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

11 april – Myndigheter, utökad tvärsektoriella referensgruppen: Göteborg

8 maj – Nationella branschorganisationer och intresseorganisationer: Stockholm

Yrkesfiskets organisationer – april eller maj i samband med annat möte

Det kan bli något möte till.

Syfte med mötena

Syftet med mötena är att ni fått ställa era frågor till HaV, frågor som uppstått när ni läst samrådsredogörelsen och de reviderade förslagen till havsplaner. Vi hoppas att det ger bättre havsplaner, som är väl förankrade.

Om havsplaner

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringslivspolitik, social politik och miljömålen. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Vem får granska förslagen?

Alla som vill kan yttra sig. Möten har vi däremot valt att ha med representanter för olika grupper i första hand.

Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner, bland annat eftersom havsplanerna på de flesta platser börjar en bit ut från kusten.

Relaterad information

Före granskningen hade vi dels avstämning, dels samråd med över 160 organisationer och personer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut