Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Granskning av havsplaner

I mars 2019 presenterade vi förslag till statliga havsplaner för granskning, efter både avstämning och samråd. Granskningen pågick 14 mars till 14 juni 2019.

Dialog i tre steg

Dialogen kommer att pågå till 2019 då vi lämnar ett slutligt förslag på havsplaner. Innan dess sker:

  1. avstämning i tidigt skede
  2. formellt samråd
  3. granskning 

Granskningen var det sista steget att få in synpunkter innan vi lämnar ett förslag till regeringen.

Så gick granskningen till

Vi publicerade de omarbetade förslagen och kungjorde i tidningar att de fanns tillgängliga.

Vi ordnade ett fåtal möten med olika grupper.

Datum för möten

2 april – Östersjöns kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

9 april – Västerhavets och Skånes kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

10 april – Bottniska vikens kommuner och regioner hos kustlänsstyrelser

11 april – Myndigheter, utökad tvärsektoriella referensgruppen: Göteborg

8 maj – Nationella branschorganisationer och intresseorganisationer: Stockholm

17 maj – Yrkesfiskets organisationer – pelagiskt

29 maj – Yrkesfiskets organisationer – demersalt

Vem fick granska förslagen?

Alla som ville fick lämna synpunkter.

Här är förslagen till havsplaner på granskning

Förslag till havsplaner som var på granskning

Relaterad information

Före granskningen hade vi dels avstämning, dels samråd med över 160 organisationer och personer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering