Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Statistik Yrkesfiske

Officiell statistik för 2014

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats. De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas.

Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs. Delar av den officiella fiskestatistiken som Havs- och vattenmyndigheten producerar regleras av EU.

Yrkesfiske i havet

Statistik
Utgåva BeskrivningDatum

JO 55 SM 1401PDF

Saltsjöfiskets fångster under hela 2013

2014-06-05

JO 50 SM 1401PDF

Saltsjöfiskets fångster under november 2013

2014-01-10

JO 50 SM 1402PDF

Saltsjöfiskets fångster under december månad 2013 och hela år 2013

2014-01-31

JO 50 SM 1403PDF

Saltsjöfiskets fångster under januari månad 2014

2014-02-28

JO 50 SM 1404PDF

Saltsjöfiskets fångster under februari månad 2014

2014-03-28

JO 50 SM 1405PDF

Saltsjöfiskets fångster under mars månad 2014

2014-05-09

JO 50 SM 1406PDF

Saltsjöfiskets fångster under april månad 2014

2014-05-30

JO 50 SM 1407PDF

Saltsjöfiskets fångster under maj månad 2014

2014-06-27

JO 50 SM 1408PDF

Saltsjöfiskets fångster under juni månad 2014

2014-08-01

JO 50 SM 1409PDF

Saltsjöfiskets fångster under juli månad 2014

2014-08-29

JO 50 SM 1410PDF

Saltsjöfiskets fångster under augusti månad 2014

2014-09-26

JO 50 SM 1411PDF

Saltsjöfiskets fångster under september månad 2014

2014-10-31

JO 50 SM 1412PDF

Saltsjöfiskets fångster under oktober månad 2014

2014-11-28

 

 

 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistik
Utgåva BeskrivningDatum

JO 56 SM 1401PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2014-05-30

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Statistik
Utgåva BeskrivningDatum

JO 57 SM 1401PDF

Fritidsfisket i Sverige 2013

2014-11-20

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Statistik Yrkesfiske

Publicerad: 2015-01-08
Uppdaterad: 2018-04-10

Sidansvarig: Webbredaktionen