Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Statistik Yrkesfiske

Officiell statistik för 2012

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats. De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas.

Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs. Delar av den officiella fiskestatistiken som Havs- och vattenmyndigheten producerar regleras av EU.

Yrkesfiske i havet

Statistik
Utgåva BeskrivningDatum

JO 55 SM 1201PDF

Saltsjöfiskets fångster under hela 2011

2012-06-01

JO 50 SM 1201PDF

Saltsjöfiskets fångster under november 2011

2012-01-05

JO 50 SM 1202PDF

Saltsjöfiskets fångster under december månad 2011 och hela år 2011

2012-02-03

JO 50 SM 1203PDF

Saltsjöfiskets fångster under januari månad 2012

2012-03-05

JO 50 SM 1204PDF

Saltsjöfiskets fångster under februari månad 2012

2012-03-30

JO 50 SM 1205PDF

Saltsjöfiskets fångster under mars månad 2012

2012-04-27

JO 50 SM 1206PDF

Saltsjöfiskets fångster under april 2012

2012-06-01

JO 50 SM 1207PDF

Saltsjöfiskets fångster under maj månad 2012

2012-06-29

JO 50 SM 1208PDF

Saltsjöfiskets fångster under juni månad 2012

2012-07-27

JO 50 SM 1209PDF

Saltsjöfiskets fångster under juli månad 2012

2012-08-31

JO 50 SM 1210PDF

Saltsjöfiskets fångster under augusti månad 2012

2012-09-28

JO 50 SM 1211PDF

Saltsjöfiskets fångster under september månad 2012

2012-11-02

JO 50 SM 1212PDF

Saltsjöfiskets fångster under oktober månad 2012

2012-11-30

 

 

 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistik
Utgåva BeskrivningDatum

JO 56 SM 1201PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2012-05-25

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Statistik Yrkesfiske

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2018-04-10

Sidansvarig: Webbredaktionen