Sökresultat

  • Yrkesfiske (3)
  • Kartor och Gis (3)
  • Fritidsfiske (1)
  • Organisation (1)
  • Riksintresse (1)

  • Faktasida (3)

  • Senaste året (2)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen.

Dokument: Specialgeografier

Specialgeografier

Geografier framtagna speciellt för HaVs verksamhetsområde