Sökresultat

 • Nyhet (39)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (7)
 • Yrkesfiske (7)
 • Visa fler

 • Yrkesfiske (20)
 • Skyddade områden (5)
 • Vägledningar (7)
 • Samordningsområden (7)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019.

Nyhet: HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten upphäver tidigare beslut om fiskestopp av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön.

Nyhet: Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Start Samverkansområden Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav! Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Nyhet: Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

Nyhet: Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Den 26 februari 2019 hölls ett uppstartsmöte med alla 20 pilotområden.

Nyhet: Krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Den 1 juli 2015 infördes krav på utbildning och tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka i bland annat Kosterhavets nationalpark. Dessutom infördes trålförbud i särskilt känsliga områden.

Nyhet: Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Satsningen på åtgärdssamordnare och stödfunktion får namnet Lokalt engagemang för vatten (LEVA).