Sökresultat

 • Nyhet (63)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (9)
 • Yrkesfiske (9)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (36)
 • Vägledningar (9)
 • Samordningsområden (18)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (63)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Nyhet: 5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Nyhet: Bärgningsarbete av olja på vrak utanför Oxelösund

Bärgningsarbete av olja på vrak utanför Oxelösund

Havs- och vattenmyndigheten genomför från och med den 25 augusti en bärgningsoperation av olja från vraket Lindesnäs.

Nyhet: Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Nyhet: Det pelagiska systemet förlängs i 10 år

Det pelagiska systemet förlängs i 10 år

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fattat beslut om att förnya de överförbara fiskerättigheterna för det pelagiska fisket i ytterligare 10 år.

Nyhet: Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Ett av de 20 pilotområdena i LEVA är avrinningsområdet för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har problem med växtnäring – Flera av vattnen uppnår inte god status.

Nyhet: Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020.

Nyhet: Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Flera av pilotområdena inom LEVA har nu facebooksidor eller webbsidor där du kan följa det lokala arbetet. Här hittar du länkar till projekten.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober

Årets begränsande mängd på 700 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad inom den närmaste tiden. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med torsdagen den 17 oktober 2019.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019.