1. Publicerad: 25 januari 2021

  Här kan du läsa samtliga nummer av Hav & Vatten.

 2. Åtgärdsprogram för akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för.

 3. Rapportering av användningen av anslag 1:2.

 4. Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 5. Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

 6. Rapporter i rapportserien Utvärdering av miljömål.

 7. Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

 8. Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

 9. Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

 10. Rapporterna ger korta sammanfattningar av konferensen Havs- och vattenforum.