1. Publicerad: 16 februari 2014 Uppdaterad: 16 mars 2020

  Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande, inspiration och ny kunskap. Årets forum hålls den 25-26 maj.

 2. This workshop will present the current progress of the WIO Symphony tool, and focus on the way forward.

 3. Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till tre temaseminarier om vattenförsörjning. Seminarierna genomförs inom ramen för Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, i samarbete med SMHI, SGU, Livsmedelsverket, Boverket, Trafikverket och MSB.

 4. Publicerad: 14 februari 2020

  Årets tema för Havs- och vattenforum är framtidens fiske och hållbara hav i år har vi därför bjudit in journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén. Han har under tio års tid intresserat sig för hur Östersjön mår och kommer bland annat att prata om vilka lösningar han ser för framtiden.

 5. Publicerad: 30 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på de fem vatten­myndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö­kvalitetsnormer inklusive vattenkraft, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka inför vattenarbetet 2021–2027 och miljö­konsekvensbeskrivning.

 6. Publicerad: 23 juni 2020

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.

 7. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 27 april 2021

  Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur HaV hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 8. Publicerad: 15 augusti 2011 Uppdaterad: 27 april 2021

  Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (på engelska cookies).

 9. Publicerad: 25 januari 2021

  Många medarbetare på myndigheten har varit med sedan starten. Här delar de med sig av sina erfarenheter och minnen från tiden som gått.

 10. Publicerad: 27 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten är sedan myndigheten startade ansvarig för vägledning om små avloppsanläggningar till länsstyrelser och kommuner. Våra två utredare som nu arbetar med små avlopp tittar tillbaka och berättar om utvecklingen de senaste 10 åren.