Sökresultat

 • Vattenkraft (81)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Bidrag (5)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (5)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Publikation (16)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (8)
 • Skyddade områden (2)
 • Tillstånd (17)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenverksamhet (25)
 • Vägledning (8)
 • Yttrande (14)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (14)
 • Samordningsområden (6)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (15)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (14)
 • Publikationer (17)
 • Medarbetarsidor (4)
 • Kalendarium (4)

 • Faktasida (45)
 • Kalenderhändelse (4)
 • Publikation (16)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (14)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (50)
 • Mer än ett år sedan (31)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in länsstyrelsen till ett webbinarium angående propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Faktasida: Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft

Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft

Start Samverkansområden Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft Taggar: Vattenkraft Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft Vattenkraften ska ha moderna miljövillkor En ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2019. För

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Remiss: Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.

Kalenderhändelse: Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft

Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft

Samråd angående nationell plan för att förse vattenkraft med moderna miljövillkor och remiss av föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.

Faktasida: Möten och webbinarium om den nationella planen

Möten och webbinarium om den nationella planen

Här publicerar vi dokument och inspelningar från möten och webbinarium om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter.

Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.