Sökresultat

 • Skagerrak (4)
 • Faktasida (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Fritidsfiske (2)
 • Kattegatt (3)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (2)

 • Yrkesfiske (2)
 • Sport- och fritidsfiske (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2018

Kvoter i Västerhavet 2018

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.