Sökresultat

 • Skagerrak (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Kattegatt (1)
 • Regler (2)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.