1. Publicerad: 20 december 2016

 2. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 7 oktober 2019

  Särskilt tillstånd krävs för fiske i norsk ekonomisk zon.

 3. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2018

 4. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

 5. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

  För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 6 februari 2018

  Genom överlåtbara fiskerättigheter kan du som fiskelicensinnehavare överlåta hela eller del av din kvot till en annan fiskelicenshavare.

 7. Publicerad: 15 februari 2018 Uppdaterad: 7 oktober 2019

  För att fiska med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, det så kallade Västerhavet, krävs särskilt tillstånd.

 8. Publicerad: 6 juli 2017

  Du behöver särskilt tillstånd för trålfiske i trålområde B. 2.7-2.13 Skelleftebukten-Skötgrönnan i Östersjön (siklöjetillstånd). Endast en fysisk person (inte företag) kan beviljas tillstånd.

 9. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

 10. Publicerad: 1 februari 2017 Uppdaterad: 4 mars 2019

  I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.