Sökresultat

  • Organisation (2)
  • Senaste månaden (2)

  • Organisation (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning

Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning

Direkt under avdelningschefen finns en avdelningsstab. Den består av verksamhetsutvecklare, utredare, handläggare och avdelningsassistent.

Faktasida: Dokumentations- och övervakningsenheten

Dokumentations- och övervakningsenheten

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.