Sökresultat

  • Organisation (38)
  • Organisation (38)
  • Anslag (1)
  • Säkerhet (1)

  • Faktasida (38)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (24)
  • Mer än ett år sedan (14)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen är organiserad i tre enheter, en för systemutveckling, en för drift och support och en för IT-styrning och analys.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Faktasida: Enheten för vattenförvaltning

Enheten för vattenförvaltning

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Faktasida: IT-råd

IT-råd

IT-rådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om IT-utveckling. IT-rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta.

Faktasida: Juridiska enheten

Juridiska enheten

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Avdelningschefer

Avdelningschefer

Alla våra avdelningar har en chef med särskilt ansvar för sin verksamhet. Till sin hjälp har de en biträdande avdelningschef.

Faktasida: Anslagsråd

Anslagsråd

Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

Faktasida: Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.