Sökresultat

 • Miljöövervakning (53)
 • Senaste månaden (53)
 • Blanketter (1)
 • Forskning (1)
 • Främmande arter (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Remiss (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (51)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (5)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (48)
 • Senaste året (53)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet

Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Större djur på havsbotten

Större djur på havsbotten

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Miljöövervakning i kust och hav

Miljöövervakning i kust och hav

Remissversion - Här hittar du vad som görs inom olika temaområden av marin miljöövervakning.

Remiss: Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat övervakningsprogram för havsmiljödirektivet och tagit fram 14 övervakningsstrategier och 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen. Det är på remiss mellan december 2019 och mars 2020.

Dokument: Tillförsel av föroreningar från atmosfär

Tillförsel av föroreningar från atmosfär

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Miljöövervakning

Miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön.

Dokument: Sedimentlevande makrofauna

Sedimentlevande makrofauna

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Säl

Säl

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Skräp på stränder

Skräp på stränder

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Skräp på havsbotten

Skräp på havsbotten

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.