Sökresultat

 • Gis (13)
 • Mer än ett år sedan (13)
 • Fiskar (1)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (2)

 • Vägledningar (2)
 • Kartor och Gis (6)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (4)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (10)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Dokument: Skyddade marina områden enligt Ospar

Skyddade marina områden enligt Ospar

Karttjänst som visar skyddade marina områden (Marine Protected Areas, MPA) i Nordostatlanten enligt havskonventionen Ospar.

Dokument: Skyddade marina områden enligt Helcom

Skyddade marina områden enligt Helcom

Karttjänst som visar skyddade områden (Marine Protected Areas, MPA) i Östersjön som ingår i nätverket Helcom.

Faktasida: Utbildningar i Gis

Utbildningar i Gis

Om du känner att du behöver komma igång med kartarbete eller komma vidare med gis-verktyg hittar du här några tips.

Publikation: FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning.

Faktasida: Gis-byrån

Gis-byrån

Vill du ha hjälp med att hantera geografiska underlag eller ta fram kartor för rapporter, presentationer eller webbsidor?

Faktasida: Fler Gis-verktyg

Fler Gis-verktyg

Verktyg för mer avancerat arbete med geografisk information.

Faktasida: Geografiska referenssystem

Geografiska referenssystem

HaV:s kartmiljö stödjer alla de vanligaste referenssystemen som används i Sverige och Europa.