Sökresultat

 • Gis (7)
 • Mer än ett år sedan (7)
 • Fiskar (1)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Visa fler
 • Små avlopp (2)

 • Vägledningar (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (4)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Utbildningar i Gis

Utbildningar i Gis

Om du känner att du behöver komma igång med kartarbete eller komma vidare med gis-verktyg hittar du här några tips.

Publikation: FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning.

Faktasida: Mer om koordinater

Mer om koordinater

Det finns många olika sätt att beskriva geografisk information och koordinater. Här beskrivs de viktigaste som HaV arbetar med och också våra rekommendationer när du skickar geografisk data till oss.

Dokument: Koll på kartan

Koll på kartan

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering.

Faktasida: Gisdator

Gisdator

Du som behöver göra Gis-arbete som tar längre tid och riskerar att låsa din vanliga laptop kan behöva en mer kraftfull dator. Du kan då använda vår gemensamma "Gisdator" som du når direkt från din egen arbetsplats.