Sökresultat

 • Farliga ämnen (2)
 • Vägledning (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.