1. Publicerad: 11 juli 2013 Uppdaterad: 17 november 2015

    Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.