Sökresultat

 • Kalenderhändelse (81)
 • Havsplanering (5)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (2)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenkraft (4)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Medarbetarsidor (81)
 • Kalendarium (81)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (16)
 • Senaste året (78)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Konferensen arrangeras gemensamt av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket är värdmyndigheter för årets konferens.

Kalenderhändelse: Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner

Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner

Vid mötet kommunicerar deltagarna om förslag till havsplaner, miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning.

Kalenderhändelse: Havs- och vattenforum Save the date!

Havs- och vattenforum Save the date!

Välkommen till Havs- och vattenforum 2020. En mötesplats för dig som jobbar med hav och vatten.

Kalenderhändelse: Introduktion - vårt interna arbete

Introduktion - vårt interna arbete

Du som vill veta mer om hur vi arbetar med vårt interna arbete är välkommen att vara med på en kortare introduktion. Tillfället vänder sig framförallt till nyanställda men är öppet för alla.

Kalenderhändelse: Introduktion - digital utveckling och informationssäkerhet

Introduktion - digital utveckling och informationssäkerhet

Du som vill veta mer om hur vi arbetar med digital utveckling och informationssäkerhet är välkommen att vara med på en kortare introduktion. Tillfället vänder sig framförallt till nyanställda men är öppet för alla.

Kalenderhändelse: Introduktion - fiskförvaltning

Introduktion - fiskförvaltning

Du som vill veta mer om hur vi arbetar med fiskförvaltning är välkommen att vara med på en kortare introduktion. Tillfället vänder sig framförallt till nyanställda men är öppet för alla. Även samverkan och facklig information kommer presenteras på mötet.

Kalenderhändelse: Introduktion - internationellt utvecklingsarbete och kunskapsförsörjning

Introduktion - internationellt utvecklingsarbete och kunskapsförsörjning

Du som vill veta mer om hur vi arbetar med interntaionellt utvecklingsarbete är välkommen att vara med på en kortare introduktion. Tillfället vänder sig framförallt till nyanställda men är öppet för alla.

Kalenderhändelse: Aktuellt på Baltic Nest Institute

Aktuellt på Baltic Nest Institute

Aktuellt på Baltic Nest Institute och det senaste om övergödningen i Östersjön.

Kalenderhändelse: Lunchseminarium: Naturvärden i Norrbottens grunda havsvikar

Lunchseminarium: Naturvärden i Norrbottens grunda havsvikar

Presentation av nytt kartunderlag över marina naturvärden längs Norrbottenskusten.

Kalenderhändelse: Välkomna till möte med SAMHAV

Välkomna till möte med SAMHAV

HaV bjuder in samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) till möte i Stockholm den 7 februari.