1. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

 2. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

 3. Publicerad: 3 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

 4. Publicerad: 31 mars 2017

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016