Sökresultat

 • Anslag och bidrag (66)
 • Anslag (24)
 • Bidrag (61)
 • Blanketter (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (8)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (16)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Restaurering (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (5)

 • Faktasida (46)
 • Utlysning (20)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (63)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Skadeersättning för säl

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Faktasida: Marin pedagogik

Marin pedagogik

Marin pedagogik handlar om att skapa förståelse för hur havet påverkar oss människor och för hur vi påverkar havet.

Faktasida: Selektivt fiske

Selektivt fiske

Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas den 1 januari 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.