1. Publicerad: 27 september 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2017

  För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

 2. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

 3. Publicerad: 3 juni 2016

  Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

 4. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

  Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

 5. Publicerad: 29 november 2017

 6. Publicerad: 29 november 2017

 7. Publicerad: 29 november 2017

 8. Publicerad: 29 november 2017

 9. Publicerad: 29 november 2017

 10. Publicerad: 29 november 2017