Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (3)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vägledning (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (2)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.