1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 21 september 2016

    Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.