Sökresultat

 • Tillstånd (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (2)
 • Visa fler

 • Vägledningar (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.

Faktasida: Fiskodling, Storsjön

Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.