Sökresultat

 • Statistik (5)
 • Senaste månaden (5)
 • Fritidsfiske (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (2)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Data och statistik (4)

 • Faktasida (5)

 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fakta om fritidsfiske

Fakta om fritidsfiske

Varje år ägnar cirka 1,3 miljoner svenskar sin fritid åt fiske i hav, sjöar och vattendrag. En tredjedel av utövarna är kvinnor. Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Äldre Statistiska Meddelanden

Äldre Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan.