Sökresultat

 • Skagerrak (3)
 • Faktasida (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Visa fler
 • Kattegatt (3)
 • Regler (2)
 • Östersjön (2)

 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Miljöhot (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Algblomning på svenska västkusten

Algblomning på svenska västkusten

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.