Sökresultat

 • Skagerrak (5)
 • Faktasida (5)
 • Senaste månaden (5)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (5)
 • Regler (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Miljöhot (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Algblomning på svenska västkusten

Algblomning på svenska västkusten

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.