Sökresultat

  • Sjukskrivning (4)
  • Faktasida (4)
  • Anställning (3)
  • Chef (3)

  • Medarbetarsidor (4)

  • Senaste året (4)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ergonomisk arbetsplats

Ergonomisk arbetsplats

Om du har rätt ergonomisk utrustning vid din arbetsplats är det lättare att undvika att drabbas av besvär som musarm, huvudvärk eller ryggont. Du kan få hjälp med att prova ut rätt stol eller få tips om hur lyft, skrivbordarbete och annat. 

Faktasida: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.

Faktasida: Rehabilitering

Rehabilitering

Vid sjukfrånvaro är det viktigt att chefen agerar och håller kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro ska chefen ha samtal med sin medarbetare så snart som möjligt.

Faktasida: Hantering av läkarintyg

Hantering av läkarintyg

Läkarintyg ska skickas med post till chefen från åttonde sjukdagen och chefen ansvarar för att meddela lönefunktionen. Chefen ska kunna bedöma rätten till sjuklön och frånvaro och rehabiliteringsbehov utifrån information i läkarintyget